ANBI

Officiële naamgeving:
Stichting Dorpsfonds Berkhout 1965

Publiek bekende naamgeving:
Historische Kring Berckhout – Bobel Dyck

Bestuur :
Voorzitter: Kees Klaver
Secretariaat: Gina Schets
Oosteinde 12
1647 AA Berkhout
tel: 0229-551557
Penningmeester: Geertje Smit
Bestuursleden:
Fons Hendriks (namens de werkgroep Archief)
Dick de Haas (namens de werkgroep Communicatie en Activiteiten)

Doelstelling:
Het bestuur van deze culturele instelling wordt gesteund door een aantal werkgroepen en proberen de historie van Berkhout en Bobeldijk te achterhalen en deze te publiceren; o.a. door het uitgeven van een jaarboek.
De inkomsten worden verkregen uit contributies en donaties van de leden.
Het vermogen wordt aan gewend voor het jaarlijks vervaardigen van een boek, het digitaliseren van het archief en het huren van een werk- en opslagruimte.

KvK 41235014

RSIN 816102302

Het beloningsbeleid:
Er zijn alleen onbezoldigde vrijwilligers actief bij de stichting.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020