Over ons

Ontstaansgeschiedenis

De Historische Kring Berckhout – Bobel Dyk (HKBB) is ontstaan uit de Stichting Dorpsfonds Berkhout 1965.

Een groep vrijwilligers is in 2010 gestart met het formeren van de Historische Kring. Het bestuur gesteund door een aantal werkgroepen proberen de historie van Berkhout en Bobeldijk te achterhalen en deze te publiceren; o.a. door het uitgeven van een jaarboek.

 

Bestuur Historische Kring Berckhout – Bobel Dyck

Voorzitter: Michael van Beek, mail
Secretaris: Marjolein Kouijzer, mail

           Kerkebuurt 155

           1647 MD Berkhout

           tel: 

Penningmeester: Fons Hendriks, mail

Bestuursleden:
Fons Hendriks (namens de werkgroep Archief), mail
Lia ten Klei (namens de werkgroep Communicatie en Activiteiten), mail

Kees Klaver (names de werkgroep Redactie), mail

 

Financieël

Betalingen en donaties en giften kunnen gedaan worden:

t.n.v. Stichting Dorpsfonds Berkhout,

op IBAN Rekening nummer NL 90 RABO 0329 7080 31

 

Administratie

Adres- en/of e-mailadres wijziging en/of opzeggingen door geven via, mail

 

Vrijwaring

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden van het getoonde beeldmateriaal te achterhalen. Indien u van mening bent dat uw toestemming ten onrechte ontbreekt, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

 

Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de AVG, de wet die de bescherming van persoonsgegevens regelt van kracht. Goed om te weten dat bedrijven en instanties zorgvuldig met uw gegevens omgaan en men geen data mag bewaren die niet voor de dienstverlening noodzakelijk is. Die regels gelden ook voor verenigingen zoals de “Historische Kring Berckhout –  Bobel Dyck”.

De bescherming van u privacy is belangrijk. We bewaren uitsluitend gegevens die voor de dienstverlening nodig zijn, tw:

Huisadres om zaken te kunnen toesturen, rekeningnummer t.b.v. de contributie administratie en e-mailadres en telefoonnummer om contact met u op te nemen in geval van vragen. Deze gegevens worden met niemand gedeeld en bij opzegging of overlijden worden uw gegevens gewist.